wpid-fingerprints-scanner-sensor-2 1.si taxi outernet1-770x419 cleantech rotterdam_elektrisch mark-zuckerberg rollerguide rathenau

Het Platform Bèta Techniek (PBT) is een organisatie die in 2004 door de overheid werd opgericht met het doel ervoor te zorgen dat er in Nederland voldoende bètatechnici zijn met een opleiding die kwalitatief van hoog niveau is. Om dit doel te bereiken wordt er betere voorlichting aan studenten gegeven en de kwaliteit van het onderwijs verbeterd.

Het PBT hanteert een strategie waarin de onderwijsinstellingen centraal staan. Ze moeten zelf hun eigen doelstellingen vastleggen en het platform zal vervolgens ondersteuning bieden om deze doelstellingen te bereiken. Het PBT zorgt er bijvoorbeeld voor dat partijen die elkaar kunnen helpen met elkaar in contact worden gebracht en het voorziet instellingen met een vraag naar expertise op bepaalde gebieden van deze expertise.

De doelstellingen van onderwijsinstellingen worden vastgelegd middels prestatieafspraken en er vinden regelmatig gesprekken plaats tussen onderwijsinstellingen en het PBT om de voortgang te bespreken. Indien er problemen of knelpunten zijn, dan zal het PBT zijn expertise inschakelen om oplossingen voor te dragen en er wordt uiteindelijk in samenspraak voor een geschikte oplossing gekozen.

Het Platform Bèta Techniek wil de kansen om potentiele talenten op het gebied van bètatechniek maximaliseren en de organisatie richt zich daarom niet alleen op het middelbaar- en hoger onderwijs, maar ook op het basisonderwijs. De echt uitzonderlijke talenten kunnen immers vaak al in het basisonderwijs worden gevonden.

Het PBT is sinds de oprichting in 2004 erg succesvol en het aantal studenten dat kiest voor een bètaopleiding is enorm gestegen. Het aantal jongeren dat op het VMBO, de HAVO of het VWO al kiest voor een bètaprofiel is flink door de jaren flink toegenomen. Dit heeft ook tot gevolg dat er steeds meer studenten aan het MBO, HBO en WO komen die bètastudies volgen. Wat daarbij wel opvalt, is dat het vooral jongens zijn die kiezen voor bètatechniek en de richting is bij meisjes een stuk minder populair (opent PDF).